Anasayfa / Genel Kültür / Tarih / Tarihteki Büyük Göçler – İnsan Göçleri
Tarihteki Büyük Göçler

Tarihteki Büyük Göçler – İnsan Göçleri

Tarihteki büyük göçler günümüz toplumunun oluşmasında ilk adımların atılması olarak nitelendirilebilir. Tarihte yaşanan büyük göçler ve sonuçları yazımızda.

Tarihteki Büyük Göçler Aralığı

Tarihteki büyük göçler M.Ö. 3000- M.Ö. 700 dolaylarında yaşanmıştır.

Tarih öncesi dönem süresince Avrupa ve Asya’da, çeşitli toplulukların, Kavimlerin ve boyların göçleri sürmüştür. Tarihteki büyük göçler bu toplulukların göçleridir. Bütün bu zaman içerisinde kavimlerin birbirlerine karışarak kaynaşmalarını sağlayan göçlerin çoğu uzun yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Sürecin sonunda ise bu topluluklar bir diğer topluluktan ayrı kalamadı veya izole kalmadı.

Hint Avrupa” veya “Sami” sınıflandırmaları, bir topluluğun etnik özelliklerini değil, esas olarak kullanmış olduğu dili ve yazı biçimini anlatmak için kullanılmıştı. Milattan Önce 3000 yıllarından başlayarak Hint Avrupa ve Sami kavimleri, kuzey yönünden, Mısır’ı, Mezopotamya’yı ve Doğu Akdeniz bölgesini de içine alan “Bereketli Hilal” bölgesine göç etmeye başladılar.

Milattan Önce 2300 yıllarında Akadlar, Mezopotamya bölgesinde bulunan Sümerler’e saldırmıştır. Sami dil grubuna ait Kenanlılar ve Aramiler Filistin dolaylarında kent bazı devleti kurmuşlardır. Bu topluluklara ait iki dilin karışımından ise İbranice dili doğmuştur.

Elamlılar ve Gutlular gibi Hint Avrupalı topluluklar ise İran bölgesinden Mezopotamya’ya doğru göç ettiler. Aralarında Hititler, Persler ve Medler’in de bulunduğu başka topluluklar da Anadolu’ya yerleşmiştir.

Milattan Önce 1200 civarlarında, Yunanlar ve EtrüsklerDeniz halkları” da denilen toplulukların şiddetli saldırılarıyla karşı karşıya kalmışlardır.

Yerleşik Hayata Geçen Topluluklar ve Göçebeler

Mısır’da bulunan ve Ortadoğu bölgesinin geri kalanında bulunan göçebe ırklar sürekli yeni otlak alanlarının peşinde oldular. Esasen olarak otlak ve su sıkıntısı yüzünden devamlı savaşlar yapılıyordu. Arabistan kökenli olan ve göç eden Sami kavimleri ile yörenin sakinlerinin girdiği çatışmalar Eski Ahit’te dahi anlatılmıştır.

Deniz Halkları:
Milttan Önce 13. Yüzyılda dolaylarında yeni bir insan topluluğu doğu Akdeniz’e doğru ilerledi. Denizden beklenmedik şekidle saldırarak komşu yerleşim bölgelerini istila ettiler. Kıyı bölgelerini yağmaladılar. İlk deniz saldırılarını yaptılar. Ege kıyıları ve Filistin’de oluşan zengin kentleri yıkıp tahrip ettiler. Bölgede oldukça gelişen ticaret yok olmuştu. Büyük Hitit İmparatorluğu dahi bu deniz saldırılarına karşı duramamıştır. Bu deniz halkları kavminin kökenleri bugün de tartışmalı bir konudur.

Binici kavimler:
Avrasya’da bulunan steplerden gelen (İskitler gibi) atlı kavimler Anadolu’ya doğru saldırmışlardır. Böylece Akdeniz’deki yüksek kültürler ile temas kurdular. Bu aşamadan sonra sürekli, hem eşya, hem de kültür alışverişinde bulundular. Binici kavimler savaşçılıkları ile ün kazanmışlardır.

Tarihteki büyük göçler bu toplulukların göçlerinden meydana gelmiştir.

Tarihteki büyük göçler öncesi dönemde insanlar yeni yeni topluluk oluşturmaya başlıyorlardı. Bu dönemi Tarih Öncesi Çağlar hakkındaki yazımızdan okuyabilirsiniz.

Bunu kaçırma!

karadeniz demiryolu

İstanbul’un Kayıp Karadeniz Demiryolu

Geçmişin izlerinin hızla silinebildiği bir ülke Türkiye. Ancak bazen geçmişin izlerini örten tabakaları eşeleyip, o …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir