Anasayfa / Genel Kültür / Eğitim / Pronouns Nedir?
pronouns

Pronouns Nedir?

Pronouns (zamirler) ismin yerine kullanılan kelimelere “Zamir” denir. Bir cümlede, bir varlığın adını birkaç kez kullanmak için ismin ilk kullanımından sonraki kullanımlarında yerine bir zamir kullanılır.

Example;

Terry worked a lot during the day so he looks tired now.

(Terry bütün gün çok çalıştı, o yüzden de şu an çok yorgun görünüyor.)

İngilizce’de gizli özne olmadığını unutmayalım. Cümle kurarken mutlaka bir özneyle başlamak zorundayız.

Şimdi zamir türlerini inceleyelim.

Öznenin Yerine Kullanılan Şahıs Zamirleri (Subject Pronouns)

Zamiri; özne yerinde bulunan ismin yerine kullanacaksak, aşağıdakileri kullanırız:

I —► Ben
We —► Biz
You —► Sen / Siz
They —► Onlar
He —► 0
She —► 0
İt —► 0

 

“You’’ (Sen) anlamına geldiği gibi (Siz) anlamına da gelir. İçinde “you” bulunduran her özne “you’dur.

Example:

 • Ali and you -»You

(Ali sen) — (Siz)
Example:

 • He—► tekil erkek için
 • She—► tekil bayan için
 • İt —> tekil cansız varlık ve hayvan, bir olay ya da bir fikir için kullanılır-

“I” konuşmacısının kendisi, “you” ise (karşısında) konuşulan kişiyi ifade eder.

Example:

 • I don’t understand. You hate what I like.

(Anlamıyorum. Benim sevdiğim her şeyden nefret ediyorsun.)

 • (He) The Postman brought me two letters in the morning. (Postacı sabah iki mektup getirdi.) (We) Sue and l’ve just finished the housework. (Sue ve ben ev işlerini yeni bitirdik)
 • Alligators cry while they are eating their victims. (Timsahlar kurbanlarını yerken ağlarlar.)

Nesnenin Yerine Kullanılan Şahıs Zamirleri (Object Pronouns)

Cümlenin fiilinden sonra yer alan isimlerin yerine kullanılırlar. İngilizce’de cümle dizilimi “subject‘ (özne) + verb(fiil) + object (nesne)” şeklinde yer alır. Bundan yola çıkarak şahıs zamirlerini tekrar inceleyelim.

Example: 

 • Ali and Ayşe helped me —►   (Ali ve Ayşe bana yardım ettiler.)
 • I helped Ali and Ayşe    —►    (Ben Ali ve Ayşeyye yardım ettim.)

pronouns

İlk olan cümlede Ali ve Ayşe  özne sıfatında bulundukları için onun yerine geçicek kelime zamir olan ”they”dir Ama aynı isim grubu ikinci cümlede nesnedir ve bu yüzden yerine kullanılacak zamir “them”dir.

Example 

 • Ali and Ayşe helped me ~ They helped me I helped Ali and Ayşe ~ I helped them
 • Ayşe visited Ali ~ She visited him Ali visited Ayşe ~ He visited her

Personal Pronouns (Şahıs Zamirleri)

Şahıs zamirleri 2’ye ayrılır. Bunlar Subject ve Object pronouons olaraktır.

Subject Pronouns (Yalın Hâl)

I —► Ben
We —► Biz
you —► Sen / Siz
They —► Onlar
He —► 0
She —► 0
İt —► 0

 

Object Pronouns

me —► beni, bana
you —► seni, sana, sizi, size
us —► bizi, bize
them —► onları, onlara
him —► onu, ona
her —► onu, ona
it —► onu, ona

Aitlik Zamirleri (Possessive Pronouns)

Aitlik ifade eden zamirler aitlik sıfatıyla tamlama halinde kullanılan ismin yerini alırlar.

Example:

 • Your house is old.(Senin evin eski.)
 • Yours is old.(Seninki eski.)

Your house —►possessive adjective + noun

Yours     —►  possessive pronoun

(Possessive Adjectives)

My (benim) mine (benimki)
Your (senin) yours(seninki)
His (onun) his(onunki)
Her (onun) hers(onunki)
Its (onun) ——
Our (bizim) ours(bizimki)
Your (sizin) yours(sizinki)
Their (onların) Theirs(onlarınki)

 

Example:

pronouns

 • These are my books. The books there is yours.(Bunlar benim kitaplarım. Şu karşıda olanlar seninkiler.)
 • Her hair in longer than mine.(Onun saçı benimkinden daha uzun.)
 • The boy sitting on the chair is my brother and the one who is standing is Ayşe* (Sandalyede oturan benim erkek kardeşim ve ayakta duran da Ayşe’ninki.)

Dönüşlü zamirler

kendi kendine anlamını vermek için kullanılır. Tekil şahıslar için “self, çoğul olanlar için “selves” kullanılır.

example: 

 • He killed himself but nobody else.(O kendini öldürdü, başkası değil.)
 • She paid for herself.(O kendi parasını ödedi.)
(Reflexive Pronouns)

Myself (kendim)
Yourself (kendin)
Himself (kendi)
Herself (kendi)
Itself (kendi)
Ourselves (kendimiz)
Themselves (kendileri)

Example:

 • I cut myself. My finger is bleeding.(Kendimi kestim. Parmağım kanıyor.)
 • Dönüşlü zamirler fiili izleyen bir edattan sonra da gelebilir.

Example:

 •  Are you ashame of yourself?(Kendinden utanıyor musun?)
 • Jane got afraid of herself when she saw herself in the mirror. (Aynada kendini görünce, kendi kendinden korktu.)

Dönüşlü zamirler özneden hemen sonra da yer alabilirler.

Example:

Mary herself stayed at home. (Mary evde kendi başına kaldı.)

He himself found the address. He didn’t ask anyone. (Adresi kendi kendine buldu. Kimseye sormadı.)

Dönüşlü fillerin “by” ile kullanılması sıkça karşılaşılan bir yapıdır.

Example:

 • I painted the house by myself. 1 myself painted the house. (Evi kendi kendime boyadım.)

Bunu kaçırma!

adjectives

İngilizcede Kullanılan Adjectives Ve Prepositions (Sıfat-Edat)

Adjectives ve Preposition‘ların İngilizce’de nasıl kullanıldığını sizlere örneklerle açıkladık. Günlük hayatta bir çok konuşmalarda geçen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir