Anasayfa / Hobi / Avcılık - Balıkçılık / Köpek Balığı Avı Nasıl Yapılır?
Köpek balığı avı nasıl yapılır

Köpek Balığı Avı Nasıl Yapılır?

Köpek balığı avı, tehlikeli ve ticari değeri de olmadığı için ülkemizde hususi olarak tercih edilen bir av değildir. Ancak yurt dışında köpek balığı avı ile profesyonelce ve amatörce uğraşan bir çok balıkçı mevcuttur. Az sayıda köpekbalığı avı meraklısı için bu yazıyı Ali Pasiner’in Olta ve Balık kitabından kendi yorumlarımız ile derledik. En baştan da söyleyelim Büyük Camgöz avı yasak.

Köpek balığı avı, çok zor ve tehlikeli olduğu için amatör balıkçının son derece dikkat etmesi gereken bir balık avı türüdür. Bundan sebeple, 2 metrenin üstündeki köpekbalığı avı sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 

  1. Köpek balığı avı gece yapılmamalıdır. Çeşitli tehlikelere yol açabilir.
  1. Köpek balığı avı sırasında kullanılan teknenin güçlü bir motoru olmalı, tekne en az 8-9 metre boyunda ve avlananların rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olmalıdır.
  1. Teknede av için en az dört kişinin bulunması ve iki avcının köpekbalığı avında tecrübe sahibi olmaları tercih sebebidir.
  1. Olta takımının yanında, bol miktarda ip, uzun ve kısa gönderli iki veya üç kakıç, ipli ve gönderli iki zıpkın ve uçkurluk bulundurmak lazımdır. Teknede bulunan avcılar arasında en az bir kişinin bu aletleri kullanmayı bilmesi şarttır.
  1. Takımı kullanan amatör balıkçının, tabla adını verdiğimiz çavalyaya kangal biçiminde düzgünce yerleştirilmiş hurma halatından veya 120 no. misinadan av sırasında mümkün olduğu kadar uzak durması, takımı kullanırken de eldiven takması gerekir.
  1. Balık yakalandıktan sonra su üstüne çıkmamak için mücadele edecektir. Köpekbalığı birçok balığa oranla daha kıvrak ve güçlüdür, dolayısıyla kolay pes etmeyecektir. Çok iri bir balığa rastlanmışsa tekneyi dahi uzun bir süre sürükleyecektir. Bu mücadele üç dört saat sürebilir, amatör balıkçı av sırasında soğukkanlılığını kaybetrnemeli ve balığı yorabilmek için takımı çok iyi kullanmalıdır.
  1. Balık yorulduğunda su üstüne süratle çıkıp çırpınabilir. Zıpkını ve kakıçları kullanabilmek için balığın su sathının biraz altında ve yüzer şekilde olması, tekneye yakın mesafede bulunması lazımdır.
  1. Köpek balığına zıpkın vurulduktan, uçkurluk yardımıyla kuyruğundan ip geçirildikten sonra kakıçla tekneye alınırken balığın ani hareketlerine dikkat etmek, kafa ve kuyruk kısımlarından uzak durmak lazımdır. Tekneye alındıktan sonra ölü gibi yatan köpekbalığı hala canlıdır. Merak nedeniyle ayak veya elle dokunulursa ani dönüş yaparak ısırması olağandır.

Köpekbalığı Avı İçin Takımın Hazırlanması

Köpekbalığı avında kullanılan takım, orkinos takımına benzer. Aynı avdaki yardımcı aletler orkinos ve kılıçbalığı avlarında da kullanılır. Önce, olta takımını içinde toplamak için, orta boy denince bir sepet temin edilir. Bu sepetin iç kısım, dikilmek suretiyle, kalın naylon ile kaplanır. Sepetin ortası delinerek oltanın bir ucu delikten geçirilip, çıkan uç sıkıca tekneye bağlanır. Takımın olta bölümü 200 -250 metre olup ya hurma halatından ya da 120 no misinadandır. Hurma halatının veya misinanın gamı iyice alındıktan sonra sepetin içine kangal şeklinde sağılarak yerleştirilir. Olta bölümünün diğer Ucuna 5 cm uzunluğunda çok kuvvetli bir fırdöndü bağlanır.

Oltada hurma halatı kullanılıyorsa, halatın ucu fırdöndüden geçirildikten sonra kendine façina edilir, misina kullanılıyorsa normal düğüm atılır. Fırdöndünün boş halkasına 2 kulaç uzunluğunda 120 no. misina bağlanır ve misinanın diğer ucuna 5 cm. uzunluğunda ikinci bir fırdöndü bağlanır. Fırdöndünün diğer gözüne 4 kulaçlık 120 no, misina takılır ve ucuna 5 cm. uzunluğunda üçüncü bir fırdöndü takılır.

Fırdöndünün diğer gözüne 1 kulaç uzunluğunda 120 no. misina bağlanır. Misinanın diğer ucu üçlü fırdöndünün alt gözüne 1-2 kg. ağırlığında bir iskandil takılır, üçlü fırdöndünün boş gözüne 2.5-3 mm’lik 2.5 kulaç uzunluğunda sırma tel geçirilerek kendine façina edilir.

Sırma telin diğer ucu iğnenin zincirinde mevcut olan iri fırdöndüye bağlanarak kendine façina edilir.

Köpek Balığı Avlanma Teknikleri

Av mahalline gelindiğinde olta atılmadan önce koyun kanıyla karıştırılmış balık parçaları delikli ve içinde 4 – 5 kg’lık ağırlık bulunan bez bir torbaya doldurup dibe gönderilir. Kan ve balık kokusu civardaki köpekbalıklarını av mahalline çekecektir. Bir süre sonra köpekbalığı oltasının büyük iğnesine bütün olarak istavrit, uskumru veya kolyoz takılır. Olta yavaşça dibe doğru gönderilir. Köpek balığı oltası kullanan amatör balıkçının eldiven takması lazımdır. Köpekbalığı yemi yemeye başlayınca kendini hemen hissettirir. Oltada bir sürüklenme hareketi görülür. Bu anda oltayı bir yoklayıp karşı mukavemet görüldüğü takdirde çok sert bir tasma atılır ve hurma halatı veya 120 no. misina çok sıkı olmamak şartıyla elde tutularak balığa yol verilir. Bu sırada tablanın içinden süratle boşalmakta olan misinadan veya halattan uzak durmak, ayaklara dolaşmamasına dikkat etmek gerekir.

Köpek balığı ilk şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra kurtulmak için mücadele etmeye başlayacaktır. Takımın olta kısmına 50’şer metre arayla iki plastik şamandıra takılır, balık bunları da denize alırsa daha kolay yorulacaktır.

Burada amatör balıkçıya düşen iş, balığı mümkün olduğu kadar soğukkanlılıkla kullanmak ve yormaktır. Köpekbalığı kıvrak, yırtıcı ve çok kuvvetli bir balıktır. Bu mücadele birkaç saat sürebilir. Yorulan köpekbalığı bir süre sonra daireler çizerek su üstüne çıkmaya ve tekneye yaklaşmaya başlayacaktır. Balık oltaya yakalandığı andan itibaren motoru çalıştırıp dümeni tutan ve oltacıya yardımcı olan kişi, yapacağı manevralar ile balığın teknenin altına girmesini önlemelidir. Şayet köpekbalığı suyun biraz altında ve tekneye yakın mesafede ise bu kez zıpkıncı zıpkınını balığın karın kısmına saplar. Ucunda halat bulunan zıpkın çoğu zaman balığa bir şok etkisi yapar. Zıpkının halatı ve oltanın yardımıyla biraz kontrol altına alınan balığın kuyruğundan uçkurluk sopasının yardımıyla kement biçiminde bir halat geçirilir.

Avlanan köpek balığı üç kişi tarafından kafadan, karından ve kuyruktan kontrol altına alınmalıdır. İri kakıcı balığın kuyruk yüzgecine yakın bir yere takacak olan dördüncü kişinin de yardımıyla balık tekneye alınır. Köpekbalığı çok iriyse teknenin yanına askıya alınmak suretiyle bağlanır ve sahile dönülür.

İnce Takımla Yapılan Köpek Balığı Avı

Daha küçük boyda (1.20-1.60 m) olan köpekbalıklarının avı da oldukça zevklidir. Bu boy balıkların çoğunluğunu mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) veya düz camgöz (Mustelus canis) teşkil eder.

Köpek Balığı Olta Takımı

köpekbalığı olta takımı hazırlanışı100 metre uzunluğunda misina mantara sarıldıktan sonra ucuna 3 cm.’lik bir fırdöndü bağlanır. Fırdöndünün boş gözüne yarım kulaç uzunluğunda 0.60’lık yeşil misina bağlanır ve bu misinaya 120 gr.’lık bir kıstırma geçirildikten sonra ucu 3 cm.’lik bir fırdöndüye takılır. Fırdöndünün diğer gözüne 1.5 kulaç uzunluğunda ve 0.50 kalınlığında, üstüne naylon geçirilmiş yumuşak tel bağlanır. Telin ucuna da 10/0 numara çelik iğne takılır.

Köpekbalığı için bu tür ince takımlarda yem olarak yarımgöz istavrit, kupes, ilarya kullanılır. Yemin taze ve kanlı olması balığını hemen yeme çekecektir.

Av sahasına gelindiğinde demir atılır, olta yemlendikten sonra genellikle çamurlu olan dibe gönderilir. Kıstırma dibi bulunca, yem dibe yatırılır. Balık yemi yemeye başlayınca sert bir tasmayla olta yukarıya doğru çekilir. Balık mücadele edecek ve teli kesmeye çalışacaktır. Küçük de olsa köpekbalığının dişleri çok keskin ve testere gibi olduğu için bedendeki teli kesebilir. Bundan dolayı biraz çabuk hareket etmek ve balığı süratle su yüzeyine yükseltmek gerekmektedir.

Çoğunlukla mahmuzlu camgöz son anda fırlarcasına suyun üstüne çıkar ve aldığı kalamayla oltayı kesmek ister. Balık su üstüne çıktığında kalama vermeden bir kakıç geçirip, dikkatle tekneye almak lazımdır.

Ancak Büyük Camgöz avlanması yasak türler arasındadır. Camgöz türünden farklı bir türdür büyük camgöz. Ülkemizde genellikle camgöz türü köpekbalığı yaşar ancak Büyük Camgöz köğkebalığına sularımızda çok sıklıkla rastlanmamaktadır. Akdenizde yaşamaktadır. Zararsız bir türdür.

*Büyük Camgöz avlanması yasak tür: Büyük camgöz bilimsel adı Cetorhinus maximus, en büyük balık balina köpek balığından sonra dünyanın ikinci en büyük balığıdır. Ortalama 10 metre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa ulaşabilirler.

Köpek Balığı Avı Videoları

Alanya’da köpekbalığı avı görüntüleri;

Kaynaklar: 

Ali Pasiner’in Olta ve Balık kitabı

https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_camg%C3%B6z

 

Bunu kaçırma!

Zargana balığı özellikleri ve avı

Zargana Balığı Özellikleri ve Avı

Zargana balığı sularımızda bolca bulunan bir balıktır, ancak lezzetli bir balık olsa da avı sıkça …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir