Anasayfa / Kimdir / Johannes Kepler Kimdir?

Johannes Kepler Kimdir?

Johannes Kepler, küçük bir çocukken unutulmaz bir şeye, 1577 yılında geçen büyük kuyruklu yıldıza şahit oldu. Kuyruklu yıldız Dünya’ya çok yakın geçtiğinden gece göğünde büyük ve parlak görünüyordu. Avrupa’nın bir başka yerinde astronomiye karşı bir tutku duyan, Danimarkalı soylu Tycho Brahe(1546-1601) kuyruklu yıldızın konumuna ilişkin dikkatli hesaplamalar yaptı. Kepler yıllar sonra, tuhaf bir tesadüf eseri, Brahe için çalışmaya geldi ve yaşlı astronomun kuyruklu yıldızın geçişine ve gezegenlerin gökyüzündeki hareketlerine ilişkin aldığı notlar, Kepleri, kendi adını, taşıyacak olan gezegen hareketlerinin üç yasasını formüle etmeye teşvik etti.

Güneş Merkezli Modelin Meşalesini Taşımak

Johannes Kepler 1571 yılında Almanya’da doğdu. Çocukken, matematiğe büyük ilgi duymaya başladı; altı yaşına geldiğindeyse astronomiye kafayı takmıştı. Üniversitede felsefe ve teoloji okudu, Claudius Batlamyus’un Dünya merkezli kozmolojisiyle, Nicolaus Copernicus’un geliştirdiği Güneş merkezli güneş sistemini öğrendi. Güneş merkezli sistem fikri Keplerin ilgisini çekse de o dönemde, Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi fikrini savunmak kâfirlikti. 1600’lerin başında Galileo Galilei bu fikri sırf önerdiği için bile ev hapsine alınmıştı. Yine de Kepler’e göre, gezegenlerin Güneş etrafında dönmeleri, yıldızlı gökyüzündeki hareketlerini açıklamaya yardımcı oluyordu.

johannes kepler

Kepler, 1594 yılında, otuz üç yaşındayken daha sonra Avusturya’daki Graz Üniversitesi olan okulda matematik ve astronomi hocası oldu. Derhal Copernicus’un sistemini savunmak için çalışmaya koyuldu. Ayrıca evrenin bir ahenk ve geometri üzerine kurulu olması fikri de onu büyütüyordu. Pek çok harika hesaplama yaparak gezegenlerin gözlemlenen yörüngesel konumlarını, gezegenlerin Güneş’e olan mesafeleriyle uyumlu, bir dizi iç içe geçmiş geometrik cismin içine yerleştirmeye çalıştı. Bunun, Tanrının evreni mükemmel bir geometriyle yaratma planını açıklamaya yardımcı olacağını düşünüyordu. Kepler ilk eğitimini papazlık okulunda aldığından ve gayet dindar biri olduğundan böyle bir şey İstemesi şaşırtıcı değildi. Bilim ve dinin bir arada var olabileceğine ve evrenin gerçekten de Tanrı’nın suretinde yaratıldığına inanıyordu. Bu konu hakkındaki düşüncelerini ana batlarıyla oluşturup Mysterium Cosmographicum (Kozmografik Gizem) adlı kitabında Copernicus’un güneş merkezli fikirlerini savundu. 1596 yılında basılan kitap Kepleri derhal Avrupa’daki önde gelen astronomlardan biri haline getirdi.

Kepler Teleskobu

NASA’nın Johannes Kepler’in adını verdiği, diğer yerlerdeki gezegenleri araştıran bir uzay aracı mevcuttur. 2009 yılında fırlatılan araç, uzak yıldızların ışığının periyodik olarak sönükleşmesini gözlemlemektedir; bu periyotlar yıldızın çevresinde dönen gezegenlerin varlığına işaret edecektir. Astronomlar, Kepler uzay aracının Kepler’in yörüngesel hareket kanunlarını kullanarak bulduğu gezegenlerin yörüngelerini hesaplamak için Kepler verilerini kullanmaktadırlar.

Tycho Brahe’li Yıllar

Kepler, Mysterium Cosmographicum’un yayımlanmasından sonra, Prag yakınlarında bir gözlemevi inşa etmekte olan daha yaşlı ve daha deneyimli astronom Brahe ile yazışmaya başladı. Brahe, oldukça tanınmış, yetenekli bir gözlemsel astronomdu. Kepler’e yazdığı mektuplarında, genç meslektaşının işlerinin bazılarını eleştirip onu hatalı veri kullanması konusunda uyardı. Kepler, yaşlı astronomun kendisine biraz destek sağlayabileceğini umarak Brahe’nin davetiyle onu ziyarete gitti. Davetin zamanlaması tamamen tesadüftü. Graz’da işler iyi gitmiyordu; Kilise, işini koruyabildiği için Keplerin ve ailesinin Katolikliğe geçmesini istiyordu. Kepler mezhep değiştirmeyi düşünmediğinden Brahe ile çalışmaya devam etti. Sonunda da ailesiyle birlikte Prag’a taşındı.

Sonraki yıllar Keplerin, yaşlı astronomun kapsamlı gezegen ve yıldız gözlemlerini analiz etmesiyle geçti. Brahe 1601 yılında öldü ve Kepler onun yerine imparatorluk matematikçisi olarak atandı, Bunun ardından, sonraki on yılı. Kutsal Roma imparatoru. Rudolf’un anısına Rudolf Cetvelleri adı verilen bir dizi yıldız kataloğu ve gezegen çizelgesi üzerinde çalışarak geçirdi. 1627 yılında basılan tablolar imparator II. Ferdinand’a ithaf edildi.

kepler ve uzay

İmparatorluk Matematikçisi/İmparatorluk Astroloğu

Keplerin görevlerinden biri de üniversite öğrencisiyken yaptığı ve oldukça yetkin olduğu astroloji okumalarında imparator Rudolf’a danışmanlık sunmaktı. Saray danışmanı olarak yıldız nameleri epey revaçta olmasına rağmen Kepler bunların, geleceği tahmin etmede hiçbir bilimsel tabanı olmadıklarını düşünüyordu. Fakat bu iş sayesinde Tycho Brahe’nin engin gözlem dizilerini analiz I etmeye devam edebiliyordu. Kepler 1609 yılında, gezegen hareketlerine ilişkin ilk iki kanunu yayımladı. O dönem astronomlar yörüngelerin, mükemmel daireler olmaları gerektiğini düşündüğünden kanunlar pek iyi karşılanmadı. Fakat Mars’ın yörüngesinin, yıllar süren gözlemsel verilere dayalı kesin hesaplamaları sebebiyle Kepler, gezegen yörüngelerinin eliptik olduğuna emindi. Gezegen hareketlerine ilişkin üçüncü kanununu geliştirmek için yeterli bilgiye erişene dek matematiksel hesaplamalarla on yıl  daha geçirdi.

Johannes Kepler Gezegen Hareketleri Kanunları

  1. Kepler, Mars’ın tuhaf görünümlü yörüngesine dair sorunu çözmek için Brahe’nin gözlemlerini uyguladı. Mars’ın eliptik bir yörüngeyi takip ettiği sonucuna vardı. Bu da onu gezegen hareketlerinin ilk kanununa götürdü: Bir gezegen Güneşin eliptik bir yörüngede döner ve Güneş elipsin odak noktalarından birinde bulunur.
  2. Kepler soruna biraz geometrik açıdan yaklaşarak yörüngesel hareketin ikinci kanununu buldu: Bir gezegeni güneşe bağlayan çizgi, gezegen Güneş’in etrafında dönerken eşit zamanında eşit alanlar kaplar.
  3. Kepler bunun ardından yörüngesel periyottan (yani bir gezegenin Güneş etrafında dönemsi için gereken süre) hesaplamak içki matematiği kullandı. Bunun sonucu üçüncü kanundu: Bir gezegenin yörüngesel periyotunun karesi, dolandığı elipsin yan ana ekseninin uzunluğunun küpü ile doğru orantılıdır.

kepler uzay aracı

Johannes Kepler, 1630 yılında öldüğünde ardında, modern bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam eden bir astronomi, matematik ve bilim felsefesi araştırması mirası bıraktı. O, Nicolaus Copernicus ve Galileo Galileo’nun yanı sıra modern astronominin kurucularından biri sayılır.

Kepler’in Eserleri

Johannes Kepler pek çok konuda bilimsel eserler yayımladı. Astronomiyle alakalı diğer ederlerinden bazıları şunlardır:

  1. Astronomla Pars Optica (Gökbilimde Optikler)
  2. Astronomla Nova(Yeni Gökbilim)
  3. Dissertatio cam Nuncio Sidereo (Yıldız Ulakla Sohbetler, Galileo Galilei’nin gözlemlerinin onaylanması)
  4. Harmonice Mundi (Gezegenlerin Ahengi, burada Kepler geometrideki ahengi ve uyumu tanımlayarak gezegen hareketlerine ilişkin üçüncü kanununu sunar)

Bunu kaçırma!

bruno kreisky hayatı

Bruno Kreisky – Avusturya Şansölyesi

Avusturya’nın ilk Sosyal Demokrat Şansölyesi (1970-83) Bruno Kreisky, Ortadoğu’da ve Doğu-Batı çatışmasında gösterdiği barış çabalarıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir