Anasayfa / Kimdir / Hafız Esad Kimdir? Eski Suriye Lideri
Hafız esad kimdir yom kippur hama katliamı

Hafız Esad Kimdir? Eski Suriye Lideri

Hafız Esad, asker menşeli olan siyasi lider uzun süre Suriye Devlet Başkanlığı yapmıştır. Hafız Esad dönemi Suriye bölgede güçlü adımlar atmıştır ancak sürekli çatışmalar devam etmiştir. İsrail ile asla uzlaşamamıştır. Rusya ve İran ile ortak adımlar attığı dönemler olmuştur. Hafız Esad zamanında Suriye’nin Araplar ile ilişkileri gelişmiştir. Ancak son dönemlerde Türkiye ile arası PKK terörüne verdiği destekten dolayı açılmıştır. 1990’lı yıllar boyunca Suriye-Türkiye ilişkileri gergin kalmıştır.

Hafız Esad’ın Hayatı

Hafız Esad doğum tarihi; 6 Ekim 1930’da Kardaha, Lazkiye’de doğmuştur (il olarak Türkiye’ye komşudur) , 10 Haziran 2000’de Şam Suriye’de hayatını kaybetmiştir. Akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybetmiştir. Yerine oğlu olan Beşar Esad geçmiştir. Beşar Esad yönetimi ile Suriye günümüzde iç savaşa sürüklenmiştir ve bu savaş bütün bölge ülkelerini etkilemiştir. Esad yönetimindeki Suriye bölgesindeki belirsizlik bir çok terör örgütünün oluşmasına zemin yaratarak Suriye halkı başta olmak üzere herkese zarar vermektedir.

Beşar Esad “İsrail’e Karşı Uzlaşmasız Bir Lider”

Esat bir askerî darbeden (1970) sonra Suriye’nin 20. yüzyıldaki devlet baş kanlan arasında egemenliğini pekiştirebilen tek lider oldu. Yakındoğu kargaşalıklarında ülkesinin stratejik konumu nedeniyle kilit rolü oynadı. İsrail-Mı-sır barış antlaşmasına (1979) karşı Arap direnişinin sözcülüğünü yaparak bağımsız bir Filistin Devletini içermeyen bir barış çözümüne karşı çıktı.

Suriye nüfusunun yaklaşık onda birini oluşturan Şiî-Alevî mezhebinden (Nüfusun büyük çoğunluğu Sünnîlerden oluşur) bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak Lazkiye kıyı kentine yakın Kardahe’de doğdu. 16 yaşında sosyalist Baas Partisine girdi. Liseyi bitirdikten sonra, toplumun alt katlarından gelen pek çok erkek çocuk gibi, o da Humus Askeri Akademisine yazıldı. Burada pilotluk eğitimi gören Hafız Esad akrobasi uçuşlarındaki ustalığıyla kendisini tanıttı.

1959-67: Gücünün Temelini Oluşturması

Birleşik Arap Cumhuriyeti (Suriye ile Mısır arasında 1958-61 yıllarında kurulan birlik) döneminde hava yüzbaşısı olarak Mısır’da bulundu. Birleşik Arap Cumhuriyetinin dağılmasını yani Suriye’nin birlikten ayrılmasını eleştirdiği için ordudan uzaklaştırıldığı halde, iki yıl sonra yeniden kabul edildi. 8.3.1963 tarihli hükümet darbesini planlayıp gerçekleştiren Baas Partisinin askeri komitesine katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı olarak (1964’ten itibaren) kendine gelecekteki iktidarı için bir yer hazırladı. Olası düşmanlara karşı hava üslerinin tümünü savunabilecek bir güvenlik birliği kurdu.

1967-70: Güç Mücadelesi ve Suriye Darbesi

Suriye’nin İsrail’e karşı Altı Gün Savaşında (Haziran 1967) uğradığı askeri yenilginin ardından, 1966’dan beri savunma bakanı olan Esad, Nureddin el Atasi’nin yönetimindeki bağnaz Marksist hükümete karşı muhalefeti çevresine topladı. “Güçlü Adam” General Salâh Cedit ile Hafız Esad arasında iktidar mücadelesi başladı. Suriye birliklerinin Filistinlilerle Ürdünlüler arasındaki savaşlara karışması (Kara Eylül, 1970) bu mücadelede tırmanmaya yol açtı. Hafız Esad, Cedid’in birliklerini desteklemeyi reddetti. Bunun hesabını vermeye zorlanınca, Kasım 1970’de darbe yaptı. “Düzeltme Hareketi” adı altında, 1971’den beri devlet başkanı olan Esad daha çok liberal sayılabilecek bir ekonomi politikası başlattı ve Suriye’nin Sovyetler Birliği’ne yaklaşması için çaba harcadı. İktidarının temelini, Baas Partisinin yönetimi altında bütün sosyalist grupları birleştiren Milli ilerleme Cephesini kurarak sağlamlaştırdı.

1973: Yom-Kippur Savaşı

Mısır’la birlikte Yom-Kippur Savaşını (Ekim 1973) hazırlayıp gerçekleştirmesi, Suriye’nin İsrail’e karşı Arap ülkelerinin lideri olma pozisyonunu sağlamlaştırdı. Esad, öteki Arap ülkelerinden aldığı büyük ölçüde parasal yardımla halkının gereksinimlerini karşıladığı gibi, saygınlığını da yükseltti. Yom-Kippur Savaşının taraflarının yenişememesiyle sonuçlanmasını bir başarısızlık olarak gördü ve bundan ateşkese razı olan Mısırlıları sorumlu tuttu. Bunun ardından Mısır. Devlet Başkanı Enver Sedat’ın barış çabalarının amansız düşmanı oldu.

1976’dan Sonra: Lübnan’daki Etkinlikleri

Lübnan’daki iç savaşa karışmakla Esad dış politikadaki konumunu kuvvetlendirmek istedi. Ne var ki Suriye birliklerinin Lübnan’a girmesi (Haziran 1976) kendisini hemen hemen bütün Arap devletleriyle anlaşmazlığa. düşürdü. Suriye birliklerinin İsrail’in müdahalesi sonucu (1982) yenilmesinden sonra Lübnan iç savaşındaki uzlaştırıcı rolünden vazgeçerek komşu ülkeye egemen olma çabasına girişti.

1982’den Sonra: Diplomatik Zikzak

Kurnaz bir taktikçi olan Esad 80’li yılların başlarından itibaren kendisine hem Sovyet askerî yardımı (Haziran 1982’de SSCB’yle stratejik bir ittifak kurulması) hem de Arapların parasal desteğini sağlayan politik bir yol izledi (bütün barış çabalarının reddedilmesi, Filistin menfaatlerinin korunması). Beş çocuk babası olan Esad her alanda menfaatlerini korumadaki diplomatik becerisini Kuveyt’in Irak tarafından işgali sırasında da gösterdi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’e karşı oluşturulan uluslararası ittifaka katılarak Batı’dan aldığı ekonomik yardım güvencesi karşılığında 20.000 askerini .seferber etti. Bununla beraber, Suriye birlikleri ancak Suudi Arabistan ve Emirlikler’in korunmasında görev aldı. Böylelikle, savaşa katılması, Irak’la bir antlaşma imzalamış olan Filistinlilere karşı yönelmiş olmadı.

Eylül 1992’de Hafız Esad dış politikasında bir dönüş yaptı. İsrail’le bir barış sözleşmesi yapabileceğini ilk kez ima ettiği halde, FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ile İsrail hükümeti arasında Ekim 1993’te yapılan sözleşmeyi kabul etmedi.

Hama Katliamı

Hafız Esad Suriye içinde Müslüman Kardeşler’in muhalefetiyle karşılaşmıştı. Müslüman Kardeşler‘in Hama’da bulunan üyelerini ele geçirme gerekçesi ile Suriye Ordusu, 2 Şubat 1982’de Hama’ya saldırdı. Farklı kaynaklara göre 7 ile 35 bin arasında sivil Hama vatandaşı ordu ateşiyle öldürüldü. Bu olay Hama Katliamı olarak bilinir. (Wiki)

Bunu kaçırma!

bruno kreisky hayatı

Bruno Kreisky – Avusturya Şansölyesi

Avusturya’nın ilk Sosyal Demokrat Şansölyesi (1970-83) Bruno Kreisky, Ortadoğu’da ve Doğu-Batı çatışmasında gösterdiği barış çabalarıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir