Anasayfa / Bilim & Teknoloji / Güneş Sistemi ve Gezegenleri
Güneş Sistemi

Güneş Sistemi ve Gezegenleri

Güneş Sistemi, Güneş, 8 adet gezegen ve bu gezegenlerin bilinen 166 uydusundan meydana gelir. Ayrıca nispeten ufak sayılabilecek Kuyruklu yıldızlar ve ufak çaplı gök cisimleri Güneş Sistemi’ni oluşturan cisimlerdir. Güneş etrafındaki bir yörünge etrafında dolanan cisimler genel olarak üçe ayrılır: Gezegenler, Cüce Gezegenler ve Küçük Güneş Sistemi Cisimleri. Ayrıca Centaurlar, Jüpiter ile Neptün arasında bulunan gökcisimleridir ve buzdan oluşurlar. Kuyruklu yıldızlara benzerlik gösterirler.

24 Ağustos 2006’da Plüton‘u Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) gezegen olmaktan çıkararak, gezegen tanımını baştan ele aldı.

Güneş sistemi, uzaydaki yerel konumumuzdur; Güneş, sekiz gezegen, pek çok cüce gezegen, kuyrukluyıldız, uydu ve asteroidi kapsar Güneş, güneş sistemi kütlesinin %99,8’ini kaplar. Onun yörüngesindeki bölgede, yani iç güneş sisteminde şunlar bulunur:

  • Merkür, Dünya, Venüs, Mars

Mars’ın ötesinde, çeşitli boyutlarda kayalık nesnelerden oluşan Asteroit Kuşağı bulunmaktadır. Dış güneş sistemine, Güneş’in yörüngesinde uzak mesafelerde dönen dört dev gezegen hakimdir ve bunlar, güneş sisteminin kalan kütlesinin %99’unu kaplamaktadır. Bu gezegenler şunlardır:

  • Jüpiter, Uranüs, Satürn, Neptün

Son yıllarda gezegen bilimciler (güneş sistemindeki cisimleri araştıran kişiler) Kuiper Kuşağı denen, gaz devlerinin ötesindeki bölgeye çok daha fazla odaklanmışlardır. Bu kuşak, Neptün’ün yörüngesinden Güneş’ten 50 AB uzaklığa kadar uzanır. Bunu, Asteroît Kuşağı’nın daha uzak ve çok daha kapsamlı bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. İçinde, daha küçük ve soğuk pek çok gezegenin yanı sıra cüce gezegenleri de örneğin Plüton, Haumea, Makemake ve Eriş barındırmaktadır.

Güneş Sistemi Nelerden Oluşur?

  1. 1 yıldız
  2. 8 ana gezegen
  3. 10 (ve artan sayıda) cüce gezegen
  4. 146 (ve artan sayıda) uydu
  5. 4 halka sistemi
  6. Sayısız kuyrukluyıldız
  7. Yüz binlerce asteroit

Gezegen bilimciler, güneş sisteminin iç gezegenlerinden sıklıkla “karasal” (terrestrial) gezegenler olarak bahsederler; İngilizcedeki terrestrial kelimesi, Latincede “yeryüzü” anlamına gelen terra kelimesinden türemiştir. Dünya’dakine benzer kayalık bileşenlere sahip gezegenleri belirtir. Dünya, Venüs ve Mars’ın elverişli atmosferleri vardır fakat Merkür’ünki oldukça incedir. Bu gezegenler çoğunlukla, sıvı metalik hidrojen ve biraz helyumdan oluşmuş iri kürelerin derinliklerine gömülü, küçük kayalık çekirdeklerden oluşurlar ve bulutlu atmosferlerle kaplıdırlar. En dıştaki iki gezegen Uranüs ve Neptün bazen “buz devleri” olarak anılırlar çünkü onlar önemli ölçüde, aşırı soğuk formda oksijen, karbon, nitrojen, sülfür ve büyük olasılıkla bir miktar su da içerirler.

Oort Bulutu

oort bulutu

Bütün güneş sistemi, donmuş buz ve kaya parçalarından oluşmuş Oort Bulutu adı verilen bir kabuk İle çevrilidir. Güneş sistemi ile en yakın yıldız arasındaki mesafenin yaklaşık dörtte birini kaplar. Hem Kuiper Kuşağı, hem de Oort Bulutu gördüğümüz çoğu kuyrukluyıldızın kaynağıdır.

Uydular ve Halkalar

Neredeyse bütün ana gezegenlerin, bazı cüce gezegenlerin ve bazı asteroitlerin doğal uyduları vardın Bizim en aşina olduğumuz uydu Dünya’nın uydusu olan Ay’dın Ay’ın (İngilizce lunar kelimesi Ay Tanrıçası Luna isminden gelir) yüzeyi insanların Dünya haricinde ayak bastığı tek gezegendir. Mars’ın Phobos ve Deimos adında iki uydusu varken Merkür ve Venüs’ün hiç uydusu yoktur

Gaz devlerinin çevresi uydularla dolup takmaktadır. Jüpiter’in en büyük dört uydusu Io, Europa, Ganymede ve Callisto’dur; bu uydular, onları keşfeden astronom Galileo Galilei onuruna sıklıkla Galilei Uyduları olarak da andırlar. Geçtiğimiz on yıllar içinde Jüpiter’in yörüngesinde en azından altmış tane daha uydu keşfedilmiştir. Satürn, Uranüs ve Neptün’ün çevresinde de onlarca küçük buzlu gökcismi dolaşır. Kıdper Kuşağı’ndaki cüce gezegen Plüton’un en az beş, Eris’in de en az bir uydusu vardır.

Her bir gaz devinin bir dizi halkası da mevcuttur. Satürn’ünki en kapsandı ve güzel olandır. Dünya’nın da başlangıcında bir halkaya sahip olmuş olması mümkündür; gezegen bilimciler artık halkaları bir şekilde kısa ömürlü nesneler olarak görmektedir.

Güneş Etrafında Dönmek

Güneş sistemindeki bütün gezegenler yörünge denen bir yolu takip ederek Güneş’in etrafında seyahat ederler. Kepler Kanunları bu yolların özelliklerini tanımlamıştır. Bu kanunlara göre, yollar elips biçimindedir ve Güneş de elipsin iki odak noktasından birinde bulunur. Nesne ne kadar uzak bir yörüngedeyse Güneşin etrafında dolaşması o kadar uzun zaman alır. Güneş ile nesne arasına bir çizgi çekilirse. Kepler Kanunları‘na göre bu çizgi, nesne Güneşin etrafında dönerken eşit zaman aralıklarında, eşit alanları tarar.

Güneş Sistemi’ndeki Gezegenler

Güneş sisteminde 2016 yılı itibariyle 8 adet gezegen bulunur. (2006 yılında Plüton gezegen statüsünden çıkarıldı)

Güneşe en uzak olandan en yakın olana doğru Güneş sistemindeki gezegenleri sıralayacak olursak;

Merkür

Merkür Gezegeni

Venüs

Venüs gezegeni

Dünya

Dünya gezegeni

 

Mars

Mars gezegeni

 

Jüpiter

Jüpiter

Satürn

Satürn gezegeni

Uranüs

Uranüs

Neptün

Neptün gezegeni

Bunu kaçırma!

en kullanışlı 15 web sitesi

En Kullanışlı 15 Web Sitesi

Günümüzde internet kullanmadan yemek bile yiyemez hale geldik. Sizler için en kullanışlı 15 web sitesini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir