Anasayfa / Genel Kültür / Tarih / Dünyanın İlk 7 Kilisesi
kilise

Dünyanın İlk 7 Kilisesi

Dünya üzerinde dinler tarihi açısından Anadolu kadar zengin başka bir coğrafya yoktur herhalde. Anadolu toprakları, Müslümanlar için olduğu kadar Hıristiyanlar için de bir “açık hava müzesi” gibidir. Ancak, bu doğal müzede birkaç tanesi hariç pek çok eser, gereken özen gösterilmediği için yok olmaya yüz tutmuş durumda.

Dünyanın bilinen en eski tapınağı Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklipete’de, İslamiyet’in beşinci Harem-i Şerifi Diyarbakır’dadır. Dünyanın bilinen ilk sinagoglarından biri Ege Bölgesi’nde, Sardis’tedir. Aynca Incil’de (Yeni Ahit) Vahiy’ler bölümünde adı geçen “7 Kilise” de, çoğu yıkıntılar arasında olsa da yine Anadolu toprakları üzerindedir.

İncilde Bahsi Geçen En Kutsal 7 Kilise:

  • Efes (Selçuk yakınlarında),
  • Smyrna (İzmir’de),
  • Pergamos (Bergama’da),
  • Thyatira (Akhisar’da),
  • Sardes (Manisa, Salihli yakınlarında),
  • Philadelphia (Alaşehir’de),
  • Laodice (Denizli, Hierapolis yakınlarında).

Bu kiliselerden Incil’in Vahiyler 1.11 bölümünde söz edilir. Bu bölümde bir melek. Saint John’a, gördüklerini yazmasını ve Efes, Smyrna, Pergamum, Thyatıra, Sardes, Philedelphia ve Laodicea’daki 7 Kilise’ye göndermesini” söyler.

7 Kilisenin Tarihi

Bu kiliseler, Hıristiyanlık inancına göre, Tanrı tarafından elçi olarak atanan Tarsuslu Aziz Pavlus’un (.Saint Paul), Kudüs ve Antakya’dan yola çıkarak, Anadolu topraklarına yaptığı gezilerde Hıristiyanlığı vaaz etmesi sonucu kurulan kiliselerdir. Hıristiyanlık tarihinde büyük önem taşıyan ve bir ibadethane olarak mevcut kiliselere temel teşkil eden bu yapılara Elçisel Kiliseler denir.

Hıristiyan inancına sahip kişiler açısından bu 7 Kilise ye yapılan ziyaretler “hac” olarak kabul edilecek öneme sahip. İnanç turizmine yeterince eğilmiş bir ülke olmadığımız için bu temeldeki tarihi ve arkeolojik değerleri gözeten bir kültürel anlayış içinde bir görüntü de veremiyoruz. Bu tip önem taşıyan değerleri ülke ekonomisine maksimum katkıyı verecek bir tarzda pazarlamadığımız gibi, bu değerleri Anadolu topraklarında yaşayan vatandaşlarımıza bile belletemiyoruz.

jeankilise

Milli Mücadele öncesindeki tarihimize adeta sırtımızı dönüp oturmuş insanlar olarak 1500- 2000 yıl öncesine ait tarihi yerleri gidip görmeyi maalesef anlamlı bulmuyoruz. Sesimizi ancak müzelerimiz soyulup hazinelerimiz ülke dışına kaçırılınca çıkarıyoruz. Oysa hangi dine mensup olursak olalım bu topraklara ait tarihi değerleri önemsemeyi, gözetmeyi ve yaşatmayı amaç edinen bir kültür anlayışına ulaşmazsak müzelerimiz de kimsesiz kalır, hazinelerimiz de soyulur.

Evet, Türkiye toprakları üzerinde yaşayan insanların yüzde 98’i Müslüman olabilir. Ancak, üzerinde yaşadığımız toprakların içerdiği tarihi değerleri ve zenginliklerin tamamını gözden kaçırmak, hem geçmişe hem de bu geçmiş mirasının bugünkü sahipleri, emanetçileri olarak kendimize haksızlık yapmak demektir. Dini inancımız ne olursa olsun bu haksızlığa ölmeden önce son vermeliyiz.

O yüzden, “7 Kilise”yi ve bunların civarındaki arkeolojik merkezlerimizden bugün ayakta kalanları gidip mutlaka görün!

 

 

Bunu kaçırma!

karadeniz demiryolu

İstanbul’un Kayıp Karadeniz Demiryolu

Geçmişin izlerinin hızla silinebildiği bir ülke Türkiye. Ancak bazen geçmişin izlerini örten tabakaları eşeleyip, o …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir