Anasayfa / Genel Kültür / Eğitim / Definite Article Nedir?
definite article

Definite Article Nedir?

Definite Article ”the”belirli tanım edatı diye adlandırılan “THE” sözcüğü tekil, çoğul, sayılabilen ve sayılamayan bütün isimlerde kullanılabilir ve onların herhangi bir şeyi değil bilinen bir şey olduğunu ifade eder.

Example:

 • the book
 • the milk
 • the books
 • the rain

Çoğul isimler “the”sız kullanıldıklarında geneli ifade ederken, “the” ile kullanıldıklarında özel bir durumu ifade ederler.

definite article the

 

Example:

 • I like cats. I have a lot in my house.

(Kedileri severim. Evimde çok var.)

 • I fed the cats today. (the cats in my house.)

(Bugün kedileri besledim.) (Benim evimdeki kediler.)

Aynı durum sayılamayan isimler için de geçerlidir.

Example

 •  We always need money.

(Her zaman paraya ihtiyaç duyarız. / ihtiyacımız vardır.)

 • I sent the money to my brother. (The money he wanted from me.)

(Kardeşime parayı gönderdim.) (Benden istediği parayı.)

İsim, bir yan cümlecik ya da bir deyim ile tamlama halindeyse özel bir durum ifade ediyor ”elemektir ve “the” ile kullanılır”

Example

 • The car in the garage doesn’t work.

(Garajdaki araba çalışmıyor.)

 • The letter I got yesterday is from my penfriend.

(Dün aldığım mektup, mektup arkadaşımdan [geldi].)

Sıfat ve isim bir araya getirilerek yapılan tamlamalar genel bir ifadeyi anlattıklarında “the” almazlar. Ama aynı ifadeyi “oflu’’ anlatımla kullanırsak, bu durumda isimden önce “the” kullanmamız gerekir.

Sıfat + İsim

I’m reading a book on Turkish History. (Türk tarihi ile ilgili bir kitap okuyorum.)

İsim + Of

I’m reading a book on the history of Turkey. (Türk tarihi ile ilgili bir kitap okuyorum.)

Bir yerin ya da binanın normal amacından bahsetmiyorsak “the” kullanılmaz. Ancak bu yer ya da binadan normal amacının dışında herhangi bir nedenden dolayı bahsediyorsak “the” alır.

Example

 • The Cristians are in church now. (at a service)

(Hıristiyanlar şu anda kilisedeler.) (ibadet için)

 • The tourists are in the church now. (for a visit)

(Turistler şu an kilisedeler.) (ziyaret için)

 • I’m feeling ill I must stay in bed.

(Kendimi hasta hissediyorum. Yatakta kalmam lazım.)

 • The bed isn’t comfortable.

(Yatak rahat değil)

Bu örneklerde de görüldüğü gibi yatak amacı dahilinde yatmak, dinlenmek gibi kullanıldığında “the” almadı. Ama ikinci örnekte olduğu gibi sadece yataktan bahsedildiği için “the” aldı.Amacı dışında kullanılsa dahi “the” ile kullanmak zorunda olduğumuz binalar ya da yerler şunlardır: “The station, the shop, the cinema, the library, the pub, the City, the village.”Zaman belirten deyimler yalnız başlarına kullanıldıklarında tanım edatları ile kullanılmazlar. Fakat bu ifadeler, önlerine bir sıfat getirilerek kullanılırlarsa edatlarına ihtiyaç duyulur.

Example:

 • I will see you at lunch) it was a very nice lunch.

(Öğle yemeğinde seni gördüm.) (Çok hoş bir öğle yemeğiydi.)

definite article

Önemli Günler

Example:

 • The schools will be of at Christmas.

(Noel’de okullar tatil olacak.)

 • I think we will have a very nice Christmas,

(Sanırım çok hoş bir noel yaşayacağız.)

Haftanın Günleri

Example

 • Pil come on Monday.

(Pazartesi geleceğim.)

 • The day he came was the Monday of that week.

(O haftanın pazartesi günü onun geldiği gündü.)

Weekend

(haftanın sonu/in kullanımında mutlaka “the” vardır.

 • at the weekend

Yıllar, Mevsimler ve Aylar

Example;

 • Atatürk established the republic in 1923.

(Atatürk Cumhuriyeti 1923’te kurduk)

 • Atatürk established the republic in the year 1923. (Atatürk Cumhuriyeti 1923’te kurdu.)

Example

 • I saw you in winter.

(Serti kışın gördüm.)

 • Can you remember the vvinter of that year?

(O yılın kış ayını hatırlıyor musun?)

Günün Bölümleri

Example:

 • She was on the beach at sunset.

(Gün batımında sahildeydi.)

 • İt was a beautiful sunset.

(Güzel bir günbatımaydı.)

 • Example: please call me before afternoon.

(Lütfen beni öğleden önce ara.)

Fakat; “in I during the day / the night / the morning” etc.

Öğünler (yemek) normal kullanımlarda tanım edatları almazlar. Fakat öğünler tamlamanın parçasıyla mutlaka edatlardan birini, özellikle de “the” alırlar.

Example

 • Supper is late tonight.

(Bu gece akşam yemeği geç saate olacak.)

 • The supper they gave yesterday was really crowded.

(Dün onların verdiği akşam yemeği gerçekten çok kalabalıktı.)

Taşıma araçları “by” ifadesi ile kullanıldıklarında tanım edatı almazlar. On veya in” ile kullanıldıklarında “a / an” ya da “the” almak zorundadırlar.

by bike, by car, by taxi, by bus / coach, by train / tube, by rail, by boat / ship / ferry, by sea, by plane, by air.

on the bike, in the car, in a taxi, on the bus / the train / the boat / the ship / the ferry ete.

Belirli Tanım Edatı ’’ The’’ Kullanıldığı Yarlar Türünün tek  örneği dünyada  sadece bir tane olan isimlerin önünde kullanılır.

(Superlative form) En üstünlük derecesinde olan sıfatlar ve “first, second” gibi sıralama sıfatlarının önünde bulunur.

example

 • She is the most beautiful girl l’ve ever seen in my life.

(Hayatımda gördüğüm en güzel kız.)

 • The second boy in the queue is my son. (Kuyrukta duran ikinci erkek çocuğu benim oğlum.)

Sıfatlar “the” ile kullanıldıklarında bir grup insanı ifade ederler ve çoğul fiil yapısı alırlar.

The young (gençler)

The deaf (sağırlar)

Example

 • The deaf understand you by looking at your lip movements.

(Sağırlar sizi dudak hareketlerinize bakarak anlayabilirler.)

“Ne kadar… o kadar” anlamı vermek için kullanılan cümlelerde kıyaslama yapılan sıfatlardan önce kullanılır.

Example

 • The faster you walk, the earlier yoiTarriy^.

(Ne kadar hızlı yürürsen o kadar çabuk varırsın.)

 • Sıfatların derecelendirilmelerinde  kullanılır

Example

 • Which ]s the older of your children? Your daughter or son?

(Çocuklardan hangisi büyük? Kızın mı yoksa oğlun mu?)

Sıfatların derecelendirilmesinde “en” ifadesi, “superlative” haldeki sıfat isim olarak kullanıldığında “the” alır.

Example

 • The most he likes is reading.

(En çok sevdiği şey okumaktır.)

Lisanlar “the” almazlar, fakat “language” ifadesi ile tamlama halinde kullanıldıklarında “the” almak zorundadırlar.

the English language

Meslekler ya da ünvanlar, bu ünvana sahip olan kişinin ismi zikredilmeksizin kullanıldığında “the” kullanılır.

Example

 • Where is the doctor? Where is doctor Jones?

(Doktor nerede?)       (Doktor Jones nerede?)

Fakat bu ünvanları kişiye hitap ederken kullanıyorsak “the” almaz.

 • Teacher’ Please come here. (öğretmenim, lütfen buraya gelin.)

Definite Article Vücudun bölümlerini bahsederken eğer ‘’my, your,  etc.’’ Gibi ifadeler kullanmıyorsak ‘’the’’ kullanmak zorundayız.

 

 • He hurt himself on his head ~ He hurt himself on the head.

(Kafasından yaralandı.)

Yolların nereden geldiğin veya nereye gittiğini ifade ederken “the” kullanılır,
the road to Ankara the road from Konya

definite article

 

 

Yönler isim olarak kullanıldıklarında ve sahil anlamına gelen “coast” ile kullanıldıklarında the” alırlar.

 

Example

 • Go to the east!      it is on the west coast of Turkey.

the Şatıroğulları (the Şatıroğlu family)

On the other hand, the same, by the way” gibi deyimlerde “the” kullanılmak zorundadır. Tarihte yer alan şahıs isimlerine ünvan verirken “the” kullanılır.

 • Mehmet the second    (II. Mehmet)
 • Selim the third   (m. Selim)

Tarihleri yazarken değil de okurken kullanılır.

(the twelveth of may, 1974)

Aynı isimden birden fazla kişi ya da yer olduğu zaman bizim bahsettiğimizi belirginleştirmek için “the” kullanırız.

Example

 • This is the Saim Aydın who is a teacher in our school.

Definite Article Soyut isimlerden önce kullanılır.

Example:

 • Tell me the truth.

(Bana gerçeği söyle.)

Definite Article Sonu ”ch” ve “sh” ile biten ırk adlarını çoğul anlamda, yani o ırkın tamamını ifade etmek istediğimizde kullanırız.

 • The Scoth (Iskoç halkı)
 • The French (Fransızlar)

Sonu “ch” ve “sh” ile bitmeyip de aynı anlamda kullanılan “the Chinese” (Çinliler), “the Sudanese” (Sudanlılar) da vardır.

definite article

 

Şimdi de diğerlerini sıralayalım:
Ships (Gemiler) The Titanic
Special trains (Özel trenler) The train between Ankara and İstanbul
Rockets (Roketler) The Challenger
Rivers (Nehirler) The Volga
Natural water ways (Boğazlar) The Bosphoros, The Dardanelles
Seas (Denizler) The Marmara Sea
Oceans (Okyanuslar) The Atlantik Ocean
Bays and gulfs (Koylar ve körfezler) The İzmir Bay, The Bandırma Gulf
Mountain Ranges (Sıradağlar) The Toroslar

Plains (Ovalar)                                              The Konya Plain, The Manyas Plain

Forests (Ormanlar)                                        The Black Sea Forest, The Belgrade Forest

Deserts (Çöller)                                             The Sahara Desert

Some Countrles (Bazı ülkeler)                         The Netherland (Hollanda) 

Uyarı

Yukarıda kullandığımız yer adları eğer bir insan ismi ile tamlama hâlindeyse “the” kullanılmaz.

Example:

 • the city theatre Ahmet Vefik Paşa theatre
 • Wind (Rüzgârlar)
 • Inventions (Buluşlar)
 • The name of the Newspaper (Gazete adlartyla) wellknown buildings (iyi bilinen binalar)
 • News on the TV. (Televizyondaki haberler) Empires (İmparatorluklart)
 • The east wind, The north wind The light bulb, The printing press
 • The Cumhuriyet
 • The White House
 • The eight o’clock news The Ottoman Empire

UYARI:

Definite Article “the” gazete adlanyla kullanılabilirken, magazin isimlerinden önce kullanılmaz. The Sabah Şamdan Magazine

Vehicle on a time table (Belirli bir tarifeye ait olan ulaşım araçları)

the 9.00 plane

The 7.00 bus

UYARI:
Definite Article Ünvan sözcüğü ile kullanılan özel isimler de “the” almazlar.

Bunu kaçırma!

adjectives

İngilizcede Kullanılan Adjectives Ve Prepositions (Sıfat-Edat)

Adjectives ve Preposition‘ların İngilizce’de nasıl kullanıldığını sizlere örneklerle açıkladık. Günlük hayatta bir çok konuşmalarda geçen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir