Anasayfa / Kimdir / Abdülaziz Bin Suud Kimdir?
Abdulaziz bin suud arabistan kralı

Abdülaziz Bin Suud Kimdir?

Suudi Arabistan’ın kurucusu Abdülaziz Bin Suud namı diğer Kara Altının Kralı ülkesini petrol sayesinde zenginleştirmiştir. Doğum: 24.11.1880 Ölüm: 9.11.1953

Suudi arap hükümdar 20. yüzyılın başında Arabistan Yarımadası’nın büyük bir bölümünü Osmanlılar’dan geri alarak 1932’de Suudi Arabistan Krallığı’nı kurdu. Bir yıl sonra petrol çağını başlatarak ülkesini dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getirdi.

Riyad’da doğan Abdülaziz Bin Abdurrahman el Suud’un (tam adı böyleydi) çocukluğu Suud Soyu içindeki savaş tartışmalarını dinleyerek geçti. Bunu izleyen 10 yılı kendisine bir baba gibi davranan Kuveyt Emirinin sarayında geçirdi. Kendisine 36 oğul veren (resmi İslam istatistiklerinde kız çocukların adı geçmemektedir) toplam 19 karısının ilkiyle burada evlendi.

Abdülaziz Bin Suud’un Hayatı

1902-1906: Necd’in Ele Geçirilmesi Sadece 14 kişiden oluşan bir birlikle İbn Suud 1902’nin Ramazan Bayramında Riyad kentini ele geçirdi. Valiyi, kentin büyük bir ordu tarafından kuşatıldığı izlenimini vererek kandırdı. Ardından yaklaşmakta olan Osmanlı Birliklerini de püskürtebildi. Bu başarısı sayesinde 22 yaşındayken Bedevi kabilelerinin giderek daha fazla bağlandıkları parlak bir kahraman oldu. Bunu izleyen yıllarda Arabistan Yarımadasının Kuzeydoğusunun tümünü Osmanlılardan geri alarak Necd üzerindeki egemenliğini güvence altına aldı.

1906’dan Sonra: Vehhab Adına Misyonerlik: Büyük bir vuruş gücüne sahip bir ordu kurabilmesi için İbn Suud’un önce Bedevi kai bilelerinin gem VUIUlmaZ savaş isteğini kanalize etmesi gerekiy0rdu. Uzun boylu hükümdar bunu ailesinin Vehhabi geleneğine dayanarak başardı. Bedevilere katı İslam kurallarını harfi harfine (18. yüzyılın din liderlerinden biri olan İbn Abdülvehhab’ın koyduğu kurallara göre) öğretebilmek için misyonerler gönderdi.

İbn Suud 1912’de, inanç değiştirmiş olanları din savaşları için eğitilmek üzere tarımsal kolonilere yerleştirdi. Kurulan yerleşme alanlarında dinin uygulanması için şart olan camiler inşa ettirdi.

1916’dan Sonra: Hicaz’ın Ele Geçirilmesi: İbn Suud Birinci Dünya Savaşında Mekke şerifi Hüseyin’in İngilizlerin yardımıyla başlattığı (1916) Osmanlılar’a karşı isyanı destekledi. Birinci Dünya Savaşından sonra İbn Suud’un fetih seferlerine girişmesinin başlıca nedeni, kendisini 1916’da “Arabistan Kralı” olarak ilan ettiren ve stratejik açıdan önemli iki vahayı ele geçiren Şerif Hüseyin’le yaptığı kavgaydı. 1919’da Ibn S_U’ ud bu vahaları işgal etti. Bunu izleyen 6 yıl içinde İngiliz egemenliği altında bulunmayan Arabistan Yarımadasının bütün bölgelerini ele geçirdi. 1924’de ‘ Medine ve Mekke’ye ve bir yıl sonra da Cidde’ye ulaştı. İbn Suud kendisini Hicaz kralı olarak ilan etti.

1928-1929: İhvan (Kardeşler) İsyanı: 1928’de bütün dünyadaki Müslümanların yalnız Vehhabi kurallarına uymalarını isteyen radikal Vehhabilerle (İhvan) çelişkiye düştü. Vehhabiler ayrıca İbn Suud’un İngilizlerle yaptığı sınır görüşmelerini eleştirdiler. Gatgat Kolonisi Sultan İbn Bijad’ın yönetimi altında 1928’de Krala karşı ayaklandı. İbn Suud bu isyanı bastırarak Gatgat’ı yerle bir ettirdi. 1929’ un sonunda dinden dönmüş en son birlikleri de yendi.

1932: Suudi Arabistan Krallığı’nın İlan Edilmesi 23.9.1932’de Kral “Hicaz, Necd ve bunlara bağlı bölgeler Krallığı”nın adını “Suudi Arabistan Krallığı” olarak değiştirdi. Böylelikle adını hükümran olan hanedandan alan, dünyadaki tek devleti kurmuş oldu. İbn Suud 1933’te kendisini yeni devletin Kralı ilan ettirdi.

1933’den Sonra: Petrol Çağının Başlangıcı Ordunun beslenmesi çok büyük harcamaları gerektirdiğinden İbn Suud sürekli parasal sıkıntı içindeydi. Osmanlılar tarafından başlatılmış olan Hac vergisinden (1952’de kaldırılmıştır) yararlanmakta idiyse de, 1931’deki Dünya Ekonomik Krizi yüzünden Hacca gelenlerin sayısı yarı yarıya düşmüştü. Parasal durumu düzeltmek için İbn Suud, Vehhabi ilkelerden vazgeçti. Hacılara sigara içme ve yanlarında tütün taşıma izni vermekle önemli bir gümrük geliri sağladı. Ayrıca “Kâfirler”le de işbirliği yaptı. 1933’ün başında bir Amerikan şirketine petrol arama izni verdi. Amerikalılar zengin petrol yatakları buldular. 1938’de petrol üretimi başladı ve Suudi Arabistan İkinci Dünya savaşı’ndan sonra teknik açıdan en ileri Arap Devleti oldu.

1948’den Sonra: Sağlık Sorunları Eski bir savaş yarası hükümdarı, kendisine ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından hediye edilmiş olan bir tekerlekli sandalyeye mahkum etti. 72 yaşındayken Taif’teki yazlık malikanesinde kalp yetmezliğinden öldü.

Bunu kaçırma!

bruno kreisky hayatı

Bruno Kreisky – Avusturya Şansölyesi

Avusturya’nın ilk Sosyal Demokrat Şansölyesi (1970-83) Bruno Kreisky, Ortadoğu’da ve Doğu-Batı çatışmasında gösterdiği barış çabalarıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir